Rapporten Løntillæg pr. lønnummer

Du kan bruge denne rapport til at udskrive en oversigt over medarbejderes lønforhold. Rapporten viser medarbejderens lønnummer og navn, personalekategori, klasse/lønramme, trin, skalatrin, oprykningsdato, lønsystemkode, anciennitet i aktuel stilling, kandidatdato, løntillæg samt om medarbejderen er ansat på en resultatkontrakt.

Du kan definere, hvad der skal med i rapporten ved at sætte forskellige filtre. Udfyld felterne således:

Ansættelse

Nummer: Skriv numrene på de medarbejdere, der skal med i rapporten. For at se de medarbejdere, der findes, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton, der vises.

Status: Angiv den status, der skal medtages i rapporten. Klik på AssistButton til højre i feltet for at vælge en status.

Vises på medarbejderkortet: Her kan du vælge om du vil have vist alle lønnumre (vælg Nej) eller om du kun vil have vist de lønnumre, som er udvalgt til medarbejderkortet.

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af de filtre, du har defineret for tabellen.

Med knappen Sortér... kan du bestemme, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten.

Vælg knappen Udskriv for at få skrevet rapporten ud på en printer. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud.