Rapporten Købsdokument - kontrol

Med denne rapport kan du kontrollere købsordrer, fakturaer eller kreditnotaer, før du bogfører dem. Det kontrolleres, om der mangler bogføringsdatoer, om der er noget at bogføre, osv. Du kan få adgang til rapporten ved at klikke på Køb i hovedmenuen og derefter på Dokumenter.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine records med i rapporten.

Under fanen Købsdokument kan du udfylde filtrene til standardfelterne, eller du kan vælge ekstra filtre. Tryk på F3, og klik derefter på AssistButton for at vælge det eller de relevante filtre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift.

Hvis du vil angive filtre i rapporten, skal du udfylde følgende felter:

Købsdokument

Bilagstype: Brug feltet Filter til at angive de købsdokumenttyper, der skal med i rapporten.

Nummer: Brug feltet Filter til at angive numrene på de købsdokumenter, der skal med i rapporten.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Hvis du vil se sorteringsnøglerne og angive, i hvilken rækkefølge købsdokumenterne bliver vist i rapporten, skal du klikke på knappen Sorter

Indstillinger

Bogf. af ordre/kreditnota: I dette felt kan du angive, om de dokumenter, der behandles, skal bogføres som modtaget/leveret, som faktureret eller som modtaget/leveret og faktureret. Marker afkrydsningsfelterne ud for de ønskede indstillinger.

Vis dimensioner: Marker feltet, hvis dimensionsoplysninger for kladdelinjerne skal medtages i rapporten.

Vis varegebyrtildeling: Marker feltet, hvis rapporten skal vise de varegebyrer, der er tildelt til købsdokumentet.