Rapporten Køb - faktura - Stat

Denne rapport bruges til at udskrive købsfakturaer. Du kan udskrive alle fakturaer eller udvalgte fakturaer, når de er bogført. Du kan få adgang til rapporten ved at klikke på Køb i hovedmenuen og derefter på Dokumenter.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine records med i rapporten.

Du kan udfylde filtrene til standardfelterne under fanen Bogført købsfaktura, eller du kan vælge ekstra filtre. Tryk på F3, og klik derefter på AssistButton for at vælge det eller de relevante filtre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde feltet under fanen Indstillinger.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift. Når du udskriver dokumentet, kan du få udskrevet ekstra kopier ved at udfylde feltet Antal kopier. På kopierne vil der stå "Kopi".

Hvis du vil angive filtre i rapporten, skal du udfylde følgende felter:

Bogført købsfaktura

Nummer: Brug feltet Filter til at angive numrene på de købsfakturaer, der skal med i rapporten.

Leverandørnr.: Brug feltet Filter til at angive numrene på de leverandører, der skal med i rapporten.

Udskrevet: I feltet Filter kan du angive et nummer, så det f.eks. kun er de købsfakturaer, der har været udskrevet én gang før, eller som aldrig har været udskrevet, der kommer med i rapporten.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af købsfakturaen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker feltet, hvis interaktionen skal logføres.