Rapporten Kreditor - forfaldsoversigt med spec.

Rapporten viser en oversigt over skyldige beløb til hver kreditor. De skyldige beløb er opdelt i tre perioder. Du kan angive længden på disse perioder. Desuden er der kolonner med poster før og efter de tre perioder. Rapporten kan f.eks. bruges, når der skal udarbejdes likviditetsanalyser.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under fanen Kreditor ved at klikke i feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde:

Kreditor

Nummer: Her kan du angive numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil se de leverandører, der findes, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre.

Søgenavn: Angiv søgenavnene på de kreditorer, der skal med i rapporten.

Kreditorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke kreditorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Hvis du vil se de kreditorbogføringsgrupper, der findes, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre.

Valutafilter: Angiv de valutakoder, der skal med i rapporten. Hvis du vil se en oversigt over de eksisterende valutaer, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Startdato: Indtast en dato, der angiver starten på den periode, som rapporten skal dække.

Periodelængde: Angiv længden på hver af de tre perioder. Indtast f.eks. "1M" for én måned.

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer.

Specificér poster: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker at få udspecificeret de åbne og forfaldne kreditorposter for de 3 specifikt angivne perioder i rapporten. Posterne vises for den enkelte kreditor efter linjen med kreditorens totalbeløb pr. periode. De udspecificerede poster hentes fra kreditorpost-tabellen afgrænset til åbne poster med forfaldsdato i det angivne dato-interval.

Vis CPR nummer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis kreditorerne i rapporten skal vises med cpr. nummer. Lad feltet være tomt, hvis kreditorerne ikke skal vises med cpr. nummer.

Bemærk: Cpr. nr. vises kun, hvis de pågældende kreditorer har et cpr.nr. påført på kreditor stamkortet.

 

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.