Rapporten Dimensionskontoplan

Rapporten viser en oversigt over dimensionsværdier der er oprettet under de enkelte dimensioner. Følgende oplysninger er angivet for hver dimensionsværdi: Dimensionsværditype, sammentælling samt oplysning om eventuel spærring. Rapporten kan f.eks. bruges til at skabe overblik over sammentællingerne.

Du kan definere, hvad der skal med i rapporten, ved at sætte et filter. Udfyld felterne sådan:

Dimensionsværdi

Dimensionskode: Vælg en dimension. For at se de dimensioner, der findes, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton, der vises.

Kode: Her kan du indtaste en dimensionskode for den valgte dimension.

Dimensionsværditype: Vælg en værditype. Klik på trekant-symbolet til højre for feltet for at se de kontotyper, der findes.

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af det filter, du har defineret for tabellen.

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.