Rapporten Dim. Kontokort

Denne rapport viser kontokort for de udvalgte dimensioner. Rapporten kan f.eks. bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen.

Du kan definere, hvilke dimensioner der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre. Der er også mulighed for at bestemme, hvad der skal med i rapporten, ved hjælp af felterne under fanebladet Indstillinger. Udfyld felterne sådan:

Dimensionsværdi

Dimensionskode: Vælg en dimension. For at se de dimensioner, der findes, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton, der vises.

Kode: Her kan du indtaste en dimensionskode for den valgte dimension.

Datofilter: Angiv den periode, som beløbene i rapporten skal vises for. En periode angives som et interval, f.eks. 010199..310199.

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af det filter, du har defineret for tabellen.

Med knappen Sortér... kan du bestemme, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten.

Indstillinger

Skift side pr. dimension: Vælg denne mulighed, hvis hver dimension skal starte på en ny side.

Medtag også dimensioner, der kun har saldo: Her kan man vælge også at få vist dimensioner, der kun har en saldo, men ingen bevægelser i perioden. Hvis du ikke sætter et hak, betyder det, at der kun vises dimensioner, hvor der har været bevægelser i perioden.

Medtag også ultimoposter inden for: Her kan du vælge også at medtage ultimoposter. Det kan være nyttigt, hvis rapporten dækker et helt regnskabsår. (Ultimo er en fiktiv dato mellem den sidste dag i gamle regnskabsår og den første i det nye; de vises med et U foran datoen, f.eks. U311294). Hvis du ikke sætter et hak, vises der ikke ultimoposter.

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.