Rapporten ’Persondata registreret pr. CPR-nummer’, understøtter myndighedens behov for at løfte kravet om indsigtsret jf. EU persondataforordningen, og giver mulighed for at udtrække alle de data for regnskabet, der er tilknyttet et specifikt CPR-nummer, på tværs af både stamdata og transaktionsdata for hhv.: Debitorer, kreditorer, ressourcer, medarbejdere og ansættelsesforhold.

Med henblik på at understøtte både dokumentations- og dataporteringskrav i samme forordning kan rapporten udlæses til både PDF og Excel. Rapporten er bygget med en sidenummerering af typen side x og y, således at det fremgår tydeligt, hvorvidt, der er trukket og leveret en komplet rapport.

Rapporten inkluderer følgende læsevejledning:

Rapporten viser persondata for CPR-nummer [CPR-nummer], der aktuelt gemmes af myndigheden [Virksomhedsnavn] med CVR-nummer [CVR-nummer] for regnskabet [regnskabsnavn] i økonomisystemet. Visningen er afhængig af det valgte udtræksfilter for rapporten, og fremgår øverst af rapporten. Visningen er, uanset det valgte filter, ikke udtømmende, såfremt myndigheden holder persondata for CPR-nummeret andre steder end i regnskabet [regnskabsnavn] i Navision Stat. Dette er ligeledes gældende ved udlæsning af data til Excel. For enhver afklaring af disse forhold, henvises til den relevante myndighed.

Indstillinger: 

Generelt 

CPR Nr.:  Her angives det CPR-nummer rapporten ønskes genereret for.

Skjul CPR-nummer ved udskrift:  Markér feltet hvis selve CPR-nummeret ønskes skjult.

Debitor: 

Debitordata:   Markér feltet hvis der ønskes en udskrift af debitordata.

Skjul debitornr. ved udskrift:  Markér feltet hvis debitornummeret ønskes skjult ved udskrift.

Datatype:  Vælg imellem 'Stamdata' eller 'Stam- og transaktionsdata'.

Kreditor: 

Kreditordata:  Markér feltet hvis der ønskes en udskrift af kreditordata.

Skjul kreditornr. ved udskrift:  Markér feltet hvis kreditornummeret ønskes skjult ved udskrift.

Datatype:  Vælg imellem 'Stamdata' eller 'Stam- og transaktionsdata'.

Ressource: 

Ressourcedata:  Markér feltet hvis der ønskes en udskrift af ressourcedata.

Skjul ressourcenr. ved udskrift:  Markér feltet hvis ressourcenummeret ønskes skjult ved udskrift.

Datatype:  Vælg imellem 'Stamdata' eller 'Stam- og transaktionsdata'.

Medarbejder: 

Medarbejderdata:  Marker feltet hvis der ønskes en udskrift af medarbejderdata.

Ansættelsesforhold: 

Ansættelsesdata:  Markér feltet hvis der ønskes en udskrift af ansættelsesdata.

Skjul lønnr. ved udskrift:  Markér feltet hvis lønnummeret (CPR.nr-xxx) ønskes skjult ved udskrift.

Datatype:  Vælg imellem 'Stamdata' eller 'Stam- og transaktionsdata'.

Tip