Rapporten Købsfakturastyring - kontrol

Denne rapport viser en oversigt over åbne købsfakturaer med følgende oplysninger pr. faktura: bilagsnummer, leverandørnummer og beskrivelse, fakturabeløb, forfaldsdato, seneste afleveringsdato og godkendt (Ja/Nej).

Du kan definere, hvad der skal med i rapporten, ved at sætte et filter. Udfyld felterne sådan:

Fakturastyr. kladdelinie
Kaddetypenavn: Her kan du vælge en fakturastyringskladdetype. For at se de fakturastyringskladdetyper, der findes, skal du klikke på den AssistButton, der vises.

Kladdenavn: Her kan du vælge et fakturastyringskladdenavn. For at se de fakturastyringskladdenavne, der findes, skal du klikke på den AssistButton, der vises.

Ansvarlig: Vælg en medarbejder der er ansvarlig for godkendelse. For at se de medarbejdere, der findes, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton, der vises.

Leverandørnr.: Indtast numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten. For at se de kreditorer, der findes, skal du først klikke i venstre del af feltet (under Filter) og dernæst på den AssistButton, der vises.

Seneste afleveringsdato: Angiv hvilken seneste afleveringsdato rapporten skal vises for. En periode angives som et interval, f.eks. 010199..310199.

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.