Rapporten Dimensionsbudgetanalyse II

Denne rapport viser dimensioner, Bevægelse, Budgetteret, Restbudget samt Saldo (år til dato) for de enkelte finanskonti.  

Du kan angive, hvad der skal med i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Indstillinger

Analysekode: Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de analysekoder, der er oprettet på analysekortet.

Medtag dimensioner: Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist  de dimensioner, som indgår i den valgte analyse og  derfor medtages i rapporten. Her kan også angive eventuelle filtre. Bemærk: Niveau valg har ingen indflydelse på rapporten.

Datofilter: Her kan du angive et filter, der afgrænser posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval.

Udskriv kun Sumkonti: Her kan der vælges, om data skal vises på sum- eller kontoniveau.

Finansbudgetnavn: Her kan du vælge det budget, som beløbene i kolonnerne Budgetteret og Restbudget  skal baseres på.

Medtag poster: Giver mulighed for at vælge ”Begge typer”, ”Kun alm. poster” eller ”Kun efterposter”. Kræver at analysen ikke er komprimeret.

Ultimoposter: Giver mulighed for at vælge ”Medtag” eller ”Medtages ikke”. Kræver at analysen ikke er komprimeret og at ”Medtag poster” er sat til ”Begge typer” eller ”Kun efterposter”.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.