Rapporten Efter import af pakkeobjekter

Denne rapport bruges til at udskrive en liste over de driftsobjekter, der er blevet påvirket af opdateringen. Rapporten anvendes efter, at opdateringen er udført. Du finder rapporten ved at vælge Administration\It-administration\Versionsstyring VMS\Rapporter her skal du vælge Efter import af pakkeobjekter. Du kan definere, hvad der skal med i rapporten, ved at sætte filtre. Udfyld felterne sådan:

VMS Pakke

Nummer: Skriv numrene på de pakker, der skal med i rapporten. For at se de pakker, der findes, skal du først klikke i venstre del af feltet (under Filter) og dernæst på den AssistButton, der vises.

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af de filtre, du har defineret for tabellen.

Med knappen Sortér... kan du bestemme, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten.

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.