Rapporten Udgiftfordelingsjournal

Rapporten anvendes til at få vist ikke bogførte udgiftsfordelingsposter. Rapporten viser fordelingsposter for en eller flere udvalgte journaler. Der vises poster for den i udgiftsfordelingen valgte finanskonto med beløb, dato og dimensionsangivelse.