Rapporten Kontoudtog med 8 dimensioner

Denne rapport viser alle poster i den valgte periode for de valgte finanskonti.

Rapporten viser poster med dimensionsoplysninger Momsbeløb, Beløb samt Saldo.

Beløb samt Saldo er excl. Moms.

Bemærk, at rapporten ikke kan vise store beløb. Ved store beløb henvises til rapporten: Kontoudtog med 6 dimensioner, som kan vise beløb op til: -999.999.999.999,99 kr.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal dannes grundlag for dataudtrækket. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet Analyse. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de dimensioner, der findes.

Bemærk, at Finanskonti, som har typen Sum & Til-Sum ikke bliver vist i denne rapport. (rapporten kan kun vise direkte posteringer på finanskonti)

Indstillinger

Analysekode: Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre, hvis du vælger en analysekode, der er oprettet i tabellen Analyse.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal med i rapporten. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet Analyse. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de dimensioner, der findes.

Datofilter: Her kan du angive et filter, der afgrænser posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval.

Saldotype: Det er muligt at vælge mellem følgende indstilling:

• År til dato, her vises kun saldoen for eneværende år.

• Saldo til dato, her vises saldoen tilbage fra første bogførte post.

Ultimoposter: Hvis feltet er markeret skal ultimoposter i det angivne datointerval også medtages.

Udskriv tomme linjer: Her skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis der ikke skal inkluderes dimensioner og dimensionsværdier med en saldo lig nul i rapporten.

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta: Der kan ikke vælge ekstra rapporteringsvaluta.

Sideskift: Det er muligt at vælge sideskift for niveau 1 samt 1 & 2.

Medtag poster: Der kan i feltet vælges blandt 3 værdier: Begge, Kun Alm. Poster eller Kun efterposter. Feltet viser som standard værdien Begge.

Bemærk: Der kan ikke vises efterposteringer, hvis Analysen er komprimeret.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.