Rapporten Finansbudgetposter

Denne rapport viser alle finansbudgetposter for det valgte finansbudget i den valgte periode. Rapporten viser budgetposterne med dimensionsoplysninger samt Beløb. Der er mulighed for at vælge sortering af finansbudgetposterne. Der udskrives total pr. finanskontonr., total pr. budgetnavn samt total for hele rapporten. Du kan angive, hvad der skal med i rapporten, ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under fanen Finansbudgetpost ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Finansbudgetpost, Budgetnavn
Her kan du angive, hvilket budget der skal vises budgetposter for. Hvis du vil have vist de eksisterende budgetter, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Finansbudgetpost, Finanskontonr
Her kan du angive numrene på de finanskonti, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende konti, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.
 

Finansbudgetpost, Dato
Her kan du angive, for hvilken dato/periode der skal vises finansbudgetposter. Hvis feltet ikke udfyldes, betyder det, at alle finansbudgetposter i det valgte budget vises.

Finansbudgetpost, Beskrivelse
Skriv beskrivelserne på de finansbudgetposter, som skal med i rapporten.
 

Indstillinger, Genvejsdimensionskode Værdifilter
Kolonnen Genvejsdimensionskode vises de dimensioner der er oprettet i dit regnskab. I kolonnen Værdifilter angives de filtre, som ønskes pr. dimension. Hvis du vil have vist de eksisterende værdier for den aktuelle dimensionskode, skal du klikke kolonnen Værdifilter og derefterpå AssistButton til højre.