Rapporten Medarbejder Check Ressource

Denne kørsel blanker feltet ”Ressourcenr.” på de lønnumre, som har fået tildelt samme ressourcenr.

Kørslen danner også en rapport, hvor det er muligt at se, hvilke lønnumre det omhandler. Disse lønnumre har fået blanket deres ressourcenr., og skal derfor have tilknyttet et nyt ressourcenr. Dette skal du ind på lønnummerkortet i Personalemodulet for at tildele igen.