Rapporten Dim. Budget

Denne rapport viser en budgetoversigt. Du kan bl.a. vælge at få vist et budget for udvalgte dimensioner, og du kan afgrænse budgetperioden. Rapporten kan bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen. Rapporten giver et overblik over dimensionsoplysninger, som knyttes til en bestemt analyse vha. samlede beløb, der består af mange budgetposter. Derfor medtager rapporten kun de poster med dimensioner eller dimensionskombinationer, der er inkluderet i den analyse, du har valgt. Du kan angive, hvad der skal med i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

 

Instillinger

Analysekode: Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de analysekoder, der er oprettet på analysekortet. Kontrollér hvilken dato den valgte analyse er blevet opdateret i feltet 'Opdateret den' i det viste oversigtsbillede.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal med i rapporten. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet 'Analyse'. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de tilgængelige dimensioner.

Kolonneformatnavn: Her kan du angive navnet på det kolonneformat, som skal bruges i rapporten. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende kolonneformater. Vælg kolonneformatet DIMBUDGET. Hvis dette ikke er oprettet, skal det dannes først, evt. med et andet navn:

 

Kolonne format DIMBUDGET:
 

Kolonnehoved

Kolonnetype

Posttype

Beløbstype

Vis

Afr.faktor

Periode 1

Bevægelse

Finansbudgetposter

Nettobeløb

Altid

Ingen

Periode 2

Bevægelse

Finansbudgetposter

Nettobeløb

Altid

Ingen

Periode 3

Bevægelse

Finansbudgetposter

Nettobeløb

Altid

Ingen

Periode 4

Bevægelse

Finansbudgetposter

Nettobeløb

Altid

Ingen

Periode 5

Bevægelse

Finansbudgetposter

Nettobeløb

Altid

Ingen

Periode 6

Bevægelse

Finansbudgetposter

Nettobeløb

Altid

Ingen

(De kolonner der ikke er angivet, skal ikke udfyldes)

 

Startdato: Angiv den dato, hvor rapportperioden skal begynde.

Periodelængde: Her kan du angive længden på de perioder, der vises i hver kolonne i budgettet, fx 1M = 1 måned, 1K = 1 kvartal.

Finansbudgetnavn: Feltet bruges, hvis du i feltet 'Kolonneformatnavn' har angivet et kolonneformat, der indeholder budgettal. Her kan du vælge det budget, som rapporten baseres på.

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den ekstra rapporteringsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i regnskabets valuta.

Sideskift (niveau 1): Marker afkrydsningsfeltet, hvis der skal foretages sideskift for hver ny dimension på niveau 1.

 

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.