Beskrivelse af rapporten

Er en periode lukket, kan posterne i inddrivelseskladden først bogføres, når Bogføringsdato er ændret. Dette gøres i nærværende kørsel, hvor der ligeledes gives mulighed for at rette Bilagsdato.

Options/Hvordan skal denne overskrift oversættes?

Felt Beskrivelse

Felt

Beskrivelse af det første felt.

Se også