Rapport ”Spær debitor/kreditor” spærrer debitor- og/eller kreditorstamdatakort hvis yngste post er mindst 2 eller 3 år med typen ’Alle’. Kørslen ser bort fra stamdata, der i forvejen er spærret med ’Alle’, men ikke øvrige spærringstyper. Felt ’Rettet den’ på det enkelte stamkort opdateres med dags dato. Slutdato kan ikke overskride dags dato, hvorfor stamdata med poster yngre end 2 år ikke kan spærres.

Indstillinger:  

Rapporteringsvalg:  Vælg mellem Kontrollér eller Opdater for hhv. udelukkende rapportering eller både kørsel og rapportering.

Spær:  Vælg mellem Debitor/Kreditor/Begge for rapporteringskørslens omfang.

Hvor yngste post er mindst:  Vælg mellem 2 år eller 3 år for alder på yngste post.

Ud fra slutdato:  Her indvælges dato til beregningens udgangspunkt. Dags dato indsættes som default, hvilken ikke kan overskrides.

Debitor:  

Nummer:  Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på AssistButton til højre.

Debitorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke debitorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Klik på AssistButton til højre for at se de eksisterende debitorbogføringsgrupper.

Afsendersystem:  Angiv, hvilke afsendersystemer der skal med i rapporten. Klik på AssistButton til højre for at se de eksisterende afsendersystemer.

Kreditor:  

Nummer:  Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på AssistButton til højre.

Kreditorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke debitorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Klik på AssistButton til højre for at se de eksisterende debitorbogføringsgrupper.

Afsendersystem:  Angiv, hvilke afsendersystemer der skal med i rapporten. Klik på AssistButton til højre for at se de eksisterende afsendersystemer.

Tip