Feltet Bogføringsdato

Rapporten Lav kred.-betalingsforslag PM

Skriv kun en bogføringsdato, hvis du ønsker at overstyre med en fast dato for alle linier. Ellers findes bogføringsdatoen som forfaldsdatoen på bilagene, hvis disse ligger senere end dags dato. Ellers sættes bogføringsdato til dags dato.