Rapporten Betalingsprioritering

Denne rapport kan aktiveres ved betalingsprioritering af en udbetalingskladde. Udskriften viser de linier, der er til betaling (Betal = ja) i en given kladde og slutter af med en bankkontoafstemning således det er muligt at se bevægelsen på de berørte bankkonti.

Indstillinger:

Totaler pr. kreditor: Her kan du med hak angive, at du ønsker en total pr. kreditor. Udskriften vil så blive sorteret i kreditornr.-orden og der vil være en total pr. kreditor.