Rapporten Faktura PM m/FI-kort

Denne rapport bruges til at udskrive salgsfakturaer. Du kan udskrive alle eller udvalgte fakturaer, efter at de er bogført. Du kan vælge rapporten under hovedmenuen, Salg, Dokumenter, hvor du kan udskrive flere fakturaer samtidigt. Du kan også udskrive enkelte fakturaer under Salg, Bogførte fakturaer.

Når du bogfører en faktura, kan du også vælge at skrive den ud samtidig, brug menupunktet Bogfør og udskriv.

Når du udskriver, kan du få udskrevet ekstra kopier ved at udfylde feltet Antal kopier. På kopierne vil der stå teksten "Kopi".

Det antal, du vælger, lægges til det antal kopier, der normalt skal udskrives for den pågældende debitor - dvs. antallet i feltet Fakturakopier på debitorkortet.

Du kan definere, hvad der skal med i rapporten, ved at sætte filtre. Du kan sætte flere felter på fanebladet ved at klikke i venstre del af et felt og så klikke på den AssistButton, der vises. Du kan også bestemme, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne på fanebladet Indstillinger. Udfyld felterne sådan:

Bogført salgsfaktura:

Nummer: Skriv numrene på de fakturaer, der skal med i rapporten. For at se de fakturanumre, der findes, skal du først klikke i venstre del af feltet (under Filter) og dernæst på den AssistButton, der vises.

Kundenr.: Skriv numrene på de kunder, der skal med i rapporten. For at se de debitornumre, der findes, skal du først klikke på feltet Filter og dernæst på AssistButton til højre i feltet.

Udskrevet: Her kan du sætte et filter, så f.eks. kun de fakturaer, der har været udskrevet 1 gang før, eller f.eks. dem, der aldrig har været udskrevet før, kommer med i rapporten.

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af de filtre, du har defineret for tabellen.

Indstillinger

Antal kopier: Her kan du vælge, hvor mange kopier der skal udskrives af fakturaen.

Tryk på knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud.

Bemærk

Antal kopier lægges til det antal der står på debitorkortet.

I bunden af rapporten vil der blive udskrevet et FI-kort, hvis kortart afgøres af, hvad der er angivet i feltet IK kortart i tabellen Betalingsopsætning. Anvendes der kortart 73, vil FI-kortet være uden Betalingsid.-def.kode.

Bemærk

Ved vis udskrift vises Betalingsid.-def.kode ikke.