Rapporten Kontoudtog PM m/FI-kort

Denne rapport viser alle poster i den valgte periode for de udvalgte debitorer. Du kan også vælge at få vist alle forfaldne saldi, uanset det angivne tidsinterval. For hver valuta viser rapporten åbne poster og (hvis det er angivet i rapporten) forfaldne poster. Rapporten kan f.eks. sendes ud til debitorer i forbindelse med periodeskift og/eller som en påmindelse om manglende betaling.

Du kan definere, hvad der skal med i rapporten, ved at sætte filtre. Du kan sætte flere felter på fanebladet ved at klikke på feltet Felt og dernæst på AssistButton til højre i feltet. Du kan også bestemme, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne på fanebladet Indstillinger. Udfyld felterne sådan:

Debitor

Nummer: Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. For at se de debitorer, der findes, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton, der vises.

Søgenavn: Skriv søgenavnene på de debitorer, der skal med i rapporten.

Udskriv kontoudtog: Skriv Ja, hvis du kun vil have debitorer med et Ja i det tilsvarende felt på debitorkortet med i rapporten. Hvis du skriver Nej, vises alle debitorer i rapporten.

Datofilter: Skriv, for hvilken periode kontoudtoget skal vises, f.eks. 01.03.01..31.03.01eller P3.

Valutafilter: Indtast de valutakoder, der skal med i rapporten. For at se de valutaer, der findes, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton, der vises.

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af de filtre, du har defineret for tabellen.

Indstillinger

Vis forfaldne poster: Sæt et hak i afkrydsningsfeltet, hvis forfaldne poster skal vises separat for hver valuta.

Medtag alle debitorer, der har poster: Sæt et hak i afkrydsningsfeltet, hvis alle debitorer med poster i den valgte periode skal med i rapporten.

Medtag alle debitorer, der kun har saldo: Sæt et hak i afkrydsningsfeltet, hvis alle debitorer med saldo i den valgte periode skal med i rapporten.

Tryk på knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud.

I bunden af rapporten vil der blive udskrevet et FI-kort, hvis kortart afgøres af, hvad der er angivet i feltet IK kortart i tabellen Betalingsopsætning. Anvendes der kortart 73, vil FI-kortet være uden Betalingsid.-def.kode.

I forbindelse med udskrift af kontoudtog, vil der til brug for indbetalingskortet blive udtaget et Betalingsid. nr. med tilhørende poster, således det er muligt ud fra BetalingsID'en at se, hvilke debitorposter, der bliver udlignet, når betalingen modtages fra debitoren.

Hvis kortart er angivet som værende blank, vil Betalingsid.-def.kode blive udskrevet nederst på rapporten så det af debitoren kan angives som reference ved indbetaling.

Bemærk

Ved vis udskrift vises Betalingsid.-def.kode ikke.