Rapporten Rentenota PM m/FI-kort

Denne rapport viser en rentenota til debitorer. Rapporten laves på baggrund af et udstedt rentenotahoved. Du kan vælge rapporten under hovedmenuen, Salg, Dokumenter, eller du kan udskrive den fra Salg, Periodiske aktiviteter, Udstedte rentenotaer. Du kan enten udskrive alle rentenotaer eller nogle få, udvalgte.

Du kan definere, hvilke notaer der skal med i rapporten ved at sætte filtre. Du kan tilføje filtre ved at klikke på feltet Felt og dernæst på AssistButton til højre i feltet. Udfyld felterne sådan:

Rentenota

Indtast numrene på de rentenotaer, der skal med i rapporten. For at se de rentenotaer, der findes, skal du først klikke i venstre del af feltet (under Filter) og dernæst på den AssistButton, der vises.

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt over resultatet af filtre, du har defineret for tabellen.

Tryk på knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud.

I forbindelse med udskrift af rentenota, vil der til brug for indbetalingskortet blive udtaget et Betalingsid. nr. med tilhørende poster, således det er muligt ud fra BetalingsID'en at se, hvilke debitorposter, der bliver udlignet, når betalingen modtages fra debitoren.

Hvis kortart er angivet som værende blank, vil Betalingsid.-def.kode blive udskrevet nederst på rapporten så det af debitoren kan angives som reference ved indbetaling.

Bemærk

Ved vis udskrift vises Betalingsid.-def.kode ikke.