Rapporten Manuel advis

Denne rapport bruges til udskrift af manuel advisering.

Rapporten kan kun udskrives fra Betalingsoversigt, hvor den aktiveres via menupunktet Funktion, Lav manuel advis. Hvis Adviseringsmetode er sat til Manuel, vil der være mulighed for at udskrive advisering til kreditor baseret på indhold i Manuel advis.def.kode og den dertil hørende skabelon.