Rapporten Betalingsmetoder

Med denne rapport kan du udskrive en oversigt over de betalingsmetoder der er oprettet i systemet. I indstillinger på rapporten er det muligt at angive, om der skal udskrives Bankcentral-afhængige oplysninger for hver betalingsmetode.

Betalingsmetoder kan afgrænses på felterne:

Betalingsmet./bankcentral kan afgrænses på feltet:

Sætter du hak i feltet Udskriv bankcentral i indstillingerne til rapporten, vil der for den enkelte bankcentral blive udskrevet følgende felter: