Rapporten Indlæs FIK/GIK

Denne rapport indlæser FIK eller GIK-filen i indbetalingskladden.

Når man fakturerer med FI eller GI-kort, og man efterfølgende modtager indbetalinger fra debitorer, kan man hente en fil med FIK eller GIK-indbetalinger hjem via banksystemet. I indbetalingskladden vælger man først at klikke på knappen Betaling og dernæst vælger man menupunktet Kontroller FIK/GIK fil. Efter kontrollen kan FIK/GIK-filen indlæses i indbetalingskladden.

Bemærk

FIK/GIK-filen bør altid kontrolleres inden indlæsningen.

Du skal angive filnavnet på den fil, du vil indlæse. Udfyld felterne sådan:

Indstillinger

Filnavn: Her skal du angive sti og filnavn til den FIK eller GIK-fil, der er hentet hjem fra banken.

Kladdedato: Her skal du vælge, om den dato, indlæsningen skal bruge i kladden, skal være indbetalingens Indbetalingsdato eller Bogføringsdato.

Evt. beskrivelse: Her kan du indsætte en beskrivelse til kladdeteksten. Hvis der ikke angives en beskrivelse, vil programmet indsætte debitorens navn.

Bilagsnr.: Kørslen udfylder automatisk dette felt med det næste ledige nummer i nummerserien for de kladdenavne, der hører til indbetalingskladden. Når man bruger denne kørsel, er bilagsnummeret det nummer, der står på den første indbetalingskladdelinie. De efterfølgende kladdelinier vil blive nummereret fortløbende. Man kan også udfylde feltet manuelt.

Ingen udligning på debitorer med udligningsmetode = Saldo: Her skal du sætte et hak, hvis de debitorer, hvor der anvendes saldometode, ikke skal udlignes automatisk.

Samling af modkonto pr. dag: Her skal du sætte et hak, hvis du ønsker en samlet modpostering på bankkontoen pr. dag.