Rapporten Rykkermeddelelse PM u/FI-kort

Med denne rapport kan man udskrive rykkere til debitorer. Rapporten laves på baggrund af en udstedt rykker. Du kan vælge rapporten under hovedmenuen, Salg, Dokumenter, eller du kan udskrive den fra Salg, Periodiske aktiviteter, Udstedte rykkere. Du kan enten udskrive alle rykkere eller nogle få, udvalgte.

Du kan definere, hvilke rykkere der skal med i rapporten ved at sætte filtre. Du kan tilføje filtre ved at klikke på feltet Felt og dernæst på AssistButton til højre i feltet. Udfyld felterne sådan:

Rykker

Nummer: Indtast numrene på de rykkere, der skal med i rapporten. For at se de rykkere, der findes, skal du først klikke i venstre del af feltet (under Filter) og dernæst på den AssistButton, der vises.

Du kan bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af de filtre, du har defineret for tabellen.

Tryk på knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud.

I forbindelse med udskrift af rykkere, vil der til brug for indbetalingskortet blive udtaget et Betalingsid. nr. med tilhørende poster, således det er muligt ud fra BetalingsID'en at se, hvilke debitorposter, der bliver udlignet, når betalingen modtages fra debitoren.

I bunden af rapporten vil der blive udskrevet 3 linier:

Kortart afgøres af, hvad der er angivet i feltet IK kortart i tabellen Betalingsopsætning. Anvendes der kortart 73, vil betalingsidentifikationen være uden Betalingsid.-def.kode. Desuden oplyses vores kreditornr .

Bemærk

Ved vis udskrift vises Betalingsid.-def.kode ikke.