Åbn vinduet Køb - returvareleverance.

Du kan bruge rapporten Køb - returvareleverance til at udskrive returvareleverancer. Du kan vælge at udskrive en rapport for alle returvareleverancer eller udvalgte returvareleverancer, efter at de er bogført. Rapporten kan udskrives samtidig med eller efter, at varerne returneres og/eller faktureres, men aldrig før de er blevet bogført.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine poster med i rapporten.

Du kan udfylde filtrene til standardfelterne i oversigtspanelet Bogført returvareleverance, eller du kan vælge ekstra filtre.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af returvareleverancer (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Vis rettelseslinjer: Hvis du markerer feltet, vises rettelseslinjer til mængdebogføring i rapporten.

Logfør interaktion: Du kan markere dette afkrydsningsfelt, hvis de returvareleverancer, du udskriver, automatisk skal registreres som Interaktioner og føjes til tabellen Interaktionslogpost.

Tip