Åbn vinduet Salg - returvarekvittering.

Rapporten Salg - returvarekvittering bruges til at udskrive bogførte returvareleverancer. Du kan vælge at udskrive en rapport for alle eller udvalgte returleverancer, efter at de er bogført. Returleverancerne kan udskrives samtidig med eller efter, at varerne returneres og/eller faktureres, men aldrig før de er blevet bogført.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af returleverancen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Vis rettelseslinjer: Hvis du markerer feltet, vises rettelseslinjer til mængdebogføring i rapporten.

Logfør interaktion: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere de salgsreturvarekvitteringer, der udskrives som Interaktioner, og føj dem til tabellen Interaktionslogpost.

Tip