Åbn vinduet Vare - kontokort.

Viser et kontokort med poster for valgte varer i en angivet periode. Den viser lagerbeholdningen ved periodens start med alle periodens tilgangs- og afgangsposter med løbende opdatering af lageret, samt lageret ved periodens afslutning. Rapporten kan f.eks. bruges i forbindelse med afslutningen på en regnskabsperiode eller ved revision.

Indstillinger

Skift side pr. vare: Marker afkrydsningsfeltet, hvis kontokortet for hver vare skal starte på en ny side.

Tip