Åbn vinduet Status.

Viser den aktuelle lagerstatus for de valgte varer. Status omfatter antallet af varer i lagerbeholdningen, kostprisen og lagerværdien.

For alle de varer, du angiver, når du sætter rapporten op, viser den udskrevne rapport basisenhed, kostmetode og en oversigt over værdiposter for de pågældende varer.

Alle købspriser medtages i rapporten, både dem, der er bogført som fakturerede, og dem, der er bogført som forventede.

Indstillinger

Statusdato: I dette felt kan du angive den dato, der bliver kompileret en lagerstatus for.

Tip

Se også