Åbn vinduet Vare - disponeringsoversigt.

Du bruger rapporten Vare - disponeringsoversigt til at få vist en oversigt over antallet af de enkelte varer fordelt på henholdsvis kunder, købs- og overflytningsordrer, samt det antal der er disponibelt på lageret. Oversigten er inddelt i kolonner, der dækker seks perioder med angivne start- og slutdatoer, samt perioderne før og efter de pågældende seks perioder. Rapporten er praktisk ved planlægning af vareindkøb.

I felterne i oversigtspanelet Indstillinger kan du definere seks perioder, som du vil undersøge, og angive, om rapporten skal vise data sorteret efter lagervare.

Indstillinger

Startdato: Angiv en startdato for den første periode, der skal beregnes af rapporten.

Periodelængde: Indtast en kode, der angiver, hvor lang hver periode er, f.eks. 1U = 1 uge, 1M = 1 måned.

Brug lagervare: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten skal vise disponeringsoversigten sorteret efter lagervare.

Klik på Sorter, hvis du vil sortere poster i faldende eller stigende orden i et af felterne i rapporten, f.eks. i nummerorden eller alfabetisk orden. I vinduet Sorter skal du markere det relevante felt under Nøgle, og under Ordre skal du markere Stigende eller Faldende og derefter klikke på OK.

Tip