Åbn vinduet Vare - top 10 liste.

Viser oplysninger om de varer, der har solgt bedst eller dårligst inden for en valgt periode. Du kan selv bestemme antallet af varer, der skal medtages i rapporten.

Du kan også vælge, at varer, der ikke er på lager eller ikke er blevet solgt, ikke skal medtages i rapporten. I rapporten sorteres varerne i størrelsesorden inden for den valgte periode. Oversigten giver et hurtigt overblik over, hvilke varer der enten sælger bedst eller dårligst, eller hvilke varer der er flest eller færrest af på lager.

Indstillinger

Vis Største/Mindste: Klik på alternativknappen Største, hvis rapporten skal omhandle de varer, der sælger bedst, eller klik på Mindste, hvis rapporten skal omhandle de varer, der sælges færrest af.

Vis salg (RV)/lagerbeholdning: Klik på Salg (RV), hvis rapporten skal omhandle varesalg; klik på Lager, hvis du vil have en rapport over varernes lager.

Antal: Angiv, hvor mange varer der skal medtages i rapporten.

Medtag også varer der ikke er på lager eller som ikke er blevet solgt: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten skal omfatte varer, der ikke er på lager eller som ikke er solgt.

Tip