Åbn vinduet Vare - salgsstatistik.

Viser en oversigt over salgsoplysninger om hver vare: købspris, salgspris, salgsantal, salg i RV, avance og avanceprocent. Den indeholder også en sum for alle varer i de sidste fire kategorier. Rapporten kan f.eks. bruges i forbindelse med analyser af indtjening på de enkelte varer og til at vise udviklingstendenser og indtjening.

Indstillinger

Medtag også varer, der ikke er solgt: Marker afkrydsningsfeltet for at angive, at de varer, der endnu ikke er solgt, også skal medtages i rapporten.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip