Åbn vinduet Dimensioner - detaljer.

Rapporten Dimensioner - detaljer viser en detaljeret klassifikation af, hvordan varedimensioner skal anvendes på poster over en valgt periode. Poster, der er vist i rapporten, er knyttet til en bestemt analyse. Derfor er det kun poster med dimensioner eller dimensionskombinationer, der er medtaget i den valgte analyse, der medtages i rapporten. Rapporten kan anvendes til at undersøge, hvilke aktiviteter der anvendes med hvilke dimensioner, og hvordan individuelle dimensioner kombineres med andre dimensioner på specifikke poster. Hvis du vil have en mindre detaljeret analyse af dimensioner, skal du vælge rapporten Varedimensioner - i alt.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger på følgende måde:

Indstillinger

Analyseområde: Vælg et analyseområde til rapporten: Salg, Lagerbeholdning eller Køb.

Analysekode: Angiv koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på feltet for at vælge mellem de analysekoder, du har oprettet i tabellen Analyse.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, som skal med i rapporten. Du kan kun vælge dimensioner, der er medtaget i den analyse, som du valgte i feltet Analysekode. Klik på feltet for at se de dimensioner, der findes.

Datofilter: I dette felt kan du angive et filter til at filtrere posterne efter dato. Du kan indtaste en bestemt dato eller et bestemt tidsinterval.

Udskriv tomme linjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten ikke skal omfatte dimensioner og dimensionsværdier uden saldo.

Tip

Se også