Åbn vinduet Varedimensioner - i alt.

Viser en oversigt over, hvordan dimensioner er blevet brugt på poster i en periode vha. totale beløb. Rapporten giver et overblik over dimensionsoplysninger, som knyttes til en bestemt analyse vha. samlede beløb, der består af mange poster. Derfor medtager rapporten kun de poster med dimensioner eller dimensionskombinationer, der er inkluderet i den analyse, du har valgt.

Du kan anvende rapporten til at analysere, hvordan dimensioner er blevet brugt til bestemte aktiviteter samt for at få et overordnet indtryk af, hvordan dimensionerne anvendes i virksomheden. Hvis du vil have en mere detaljeret klassifikation af, hvordan dimensioner anvendes på en bestemt post, skal du bruge rapporten Dimensioner - detaljer.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstilling på følgende måde:

Indstillinger

Analyseområde: Vælg et analyseområde til rapporten: Salg, Lagerbeholdning eller Køb.

Analysekode: Her kan du indtaste koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton i feltet for at se de analysekoder, der er oprettet på analysekortet.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, som skal medtages i rapporten. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet Analyse. Klik på AssistButton i feltet for at se de tilgængelige dimensioner.

Kolonneskabelonnavn: Her kan du vælge den kolonneskabelon, som skal anvendes til rapporten. Klik på AssistButton i feltet for at vælge mellem de kolonneskabeloner, som du har oprettet.

Varebudgetnavn: Dette felt anvendes, hvis du har angivet en kolonneskabelon i feltet Kolonneskabelonnavn, der inkluderer budgettal. Her kan du vælge det budget, som rapporten skal baseres på.

Datofilter: I dette felt kan du angive et filter til at filtrere posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval.

Udskriv tomme linjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten ikke skal omfatte dimensioner og dimensionsværdier uden nogen saldo.

Tip

Se også