Åbn vinduet Vare - genbestillingsliste.

Viser en liste over varer med negativt lager, der er sorteret efter kreditor. Du kan bruge denne rapport til at afgøre, hvilke varer der skal genbestilles.

Rapporten viser, hvor mange varer der er indgående på købsordrer eller overflytningsordrer, og hvor mange varer der er på lager. Baseret på disse oplysninger og eventuelt defineret ordrekvantum for varen, medtages der en foreslået værdi i feltet Antal til ordre.

Bemærk
Foreslåede ordrekvantum omfatter ikke planlægningsparametre. For at få en optimeret genbestillingsplan, der er baseret på materialebehovsplanlægning (MRP), skal du køre indkøbs- eller planlægningskladden.

For varer, der er konfigureret med et ordrekvantum, foreslås værdien i feltet Ordrekvantum på varekortet i feltet Antal til ordre.

For varer, der ikke er konfigureret med et ordrekvantum, foreslås den nødvendige mængde til at få den negative mængde til nul i feltet Antal til ordre.

Indstillinger

Marker feltet Brug lagervare for kun at medtage varer, der er opsat som lagervarer. Dette tilføjer lagervarerelaterede felter som lokationskode, Variantkode og Antal i transit til rapporten.

Bemærk
Hvis feltet Brug lagervare ryddes, vises kun ikkelagerrelaterede varer i rapporten.

I feltet Leverandørnr. skal du indstille et filter for kreditor eller kreditorer, du vil se varer for.

I feltet Overflyt fra-kode skal du indstille et filter for lokationen/lokationerne, hvorfra du ønsker at se indgående lagermængder.

Bemærk
Denne indstilling gælder kun, hvis du også markerer feltet Brug lagervare.

Tip

Se også