Åbn vinduet Lageropgørelsesoversigt.

Viser en fysisk liste over de linjer, som du har beregnet i vinduet Lageropgørelseskladde. Du kan bruge denne rapport under lageropgørelse til at markere faktiske antal i lageret og sammenligne dem med det, der er registreret i programmet.

Rapporten viser ikke automatisk den beregnede mængde af varer. Indholdet af dette felt kan automatisk medtages i rapporten ved at markere afkrydsningsfeltet Vis antal (beregnet).

Hvis du vælger at få vist lot- og serienumre i rapporten med indstillingen Vis serie-/lotnummer vil den måde, som varesporingsoplysningerne vises på i rapporten, afhænge af opsætningen af lokationen og varen:

• Hvis lokationen ikke bruger placeringer, vil rapporten vise alle tilgængelige lot- og serienumre pr. vare på lageret på lokationen.

• Hvis lokationen bruger placeringer, og varens varesporingskode er angivet til lagerspecifik sporing, vil rapporten vise de lot- og serienumre, der findes på hver placering.

• Hvis lokationen bruger placeringer og varens varesporingskode ikke er angivet til lagerspecifik sporing, viser rapporten kun en oversigt pr. vare og alle de lot- og serienumre, der findes på lageret på lokationen.

Bemærk
Hvis du kører Beregn beholdning i Lageropgørelseskladde med indstillingen til visning af varer ikke på lager, lister programmet alle varer, også dem, der ikke er på lageret. Hvis du derefter udfører rapporten med indstillingen til visning af lot- og serienumre, vises alle de lot- og serienumre, der tidligere er blevet brugt for de varer, hvor der er nul på lager, men det er kun en oversigt, og varerne findes ikke aktuelt på lageret. For de varer, der er på lager, indeholder rapporten kun de lot- og serienumre, der aktuelt findes på lageret.

Indstillinger

Vis antal (beregnet): Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten skal vise den beregnede mængde varer.

Vis serie-/lotnummer: Marker dette felt, hvis rapporten skal indeholde lot- og serienumre.

Tip

Se også