Åbn vinduet Lager - bogført lev..

Viser en liste over vareantal, der er bogført som faktisk leveret i en lagerleverance. Rapporten kan bruges som afsendelsesdokumentation vedlagt varerne. Den kan udskrives fra en lagerleverance på bogføringstidspunktet vha. funktionen Bogfør og udskriv.

Fra en lagerleverance kan du også udskrive rapporten Lager - lev., men vær opmærksom på, at denne rapport omfatter alle linjerne i lagerleverancen før bogføring og derfor muligvis ikke afspejler, hvad der faktisk er plukket. Rapporten Lagerleverance kan bruges af lagermedarbejderne som en liste over varerne, der skal plukkes.

Hvis du vil åbne rapporten ufiltreret fra navigationsruden, skal du klikke på Lagersted, klikke på Dokumenter og derefter klikke på Lager - bogført lev.

Hvis du vil udskrive rapporten filtreret i en lagerleverance, skal du bruge funktionen Bogfør og udskriv, når du bogfører den pågældende lagerleverance.

Tip