Åbn vinduet Lager - modt..

Viser det antal varer, der skal være i lagermodtagelsen. Udskriften kan derefter bruges under fysisk inspektion, så et evt. manglende antal kan fraskrives, før lagermodtagelsen opdateres med det faktisk modtagne antal.

Når du bogfører den inspicerede modtagelse, kan du også udskrive rapporten Lager - bogført modt. så den fungerer som en liste over faktisk modtaget antal, der skal lægges på lager.

Hvis du vil åbne rapporten ufiltreret fra navigationsruden, skal du klikke på Lagersted, klikke på Planlægning & Udførelse og derefter klikke på Lagemodtagelse.

Hvis du vil åbne rapporten filtreret i et dokument, skal du klikke på Udskriv fra den pågældende lagermodtagelse.

Tip