Åbn vinduet Lager - lev..

Viser det antal varer, der skal være i lagermodtagelsen. Udskriften kan derefter bruges under fysisk inspektion, så et evt. manglende antal kan fraskrives, før lagermodtagelsen opdateres med det faktisk modtagne antal.

Når du bogfører den inspicerede lagermodtagelse, kan du også vælge funktionen Bogfør og udskriv til at udskrive Læg-på-lager-rapporten, der kan fungere som listen over faktisk modtaget antal, der skal lægges på lager.

Hvis du vil åbne rapporten ufiltreret fra navigationsruden, skal du klikke på Lagersted, klikke på Planlægning & Udførelse og derefter klikke på Lageleverance.

Hvis du vil åbne rapporten filtreret i et dokument, skal du klikke på Udskriv fra den pågældende lagerleverance.

Vil du udskrive alle åbne lagerleverancer, skal du slette det forudindstillede filter for leveringsnummer, før du udskriver eller angiver en lokationskode, hvis du kun vil udskrive alle lagerleverancer for én lokation.

Tip