Åbn vinduet Flytning (lager).

Viser en oversigt over linjerne i kladden. Rapporten kan være nyttig, hvis kladden bruges til at flytte varer til en anden placering i vareomposteringskladden, eller hvis placeringsantallet justeres i varekladden. Lagerpersonalet kan bruge en udskrift af rapporten som vejledning, når bevægelsen foretages.

Indstillinger

Aktivitetstype: Angiv, om du vil begrænse rapporten til en enkelt aktivitetstype, f.eks. udelukkende læg-på-lager- eller pluk-aktiviteter. Vælg en aktivitetstype, eller lad feltet være tomt, hvis du vil medtage alle aktivitetstyper i rapporten.

Tip