Åbn vinduet Beregn optælling af fys. lager.

Angiver lagerposter i vinduet Lagersted - fysisk lagerkladde, når du forbereder at foretage en lageropgørelse i avancerede lageropsætninger. Du kan finde flere oplysninger i Sådan foretages lagerplaceringsopgørelser.

Batchjobfunktionerne på samme måde som for grundlæggende lagersteder. Du kan finde flere oplysninger i kørslen Beregn beholdning.

Tip

Se også