Åbn vinduet Arbejdsseddel.

Registrerer det faktiske antal varer eller den faktiske tid, der er brugt i forbindelse med salgsordren. Dokumentet kan f.eks. benyttes af personale, som udfører en eller anden form for behandling i forbindelse med salgsordren. Det kan også udlæses til Excel, hvis der er brug for at behandle salgslinjedataene yderligere.

Der findes en nyttig udskrift til salgsordrer, hvor der udføres en eller anden funktion, f.eks. montage, installation eller andet, inden salgsordren færdiggøres. Den udskrevne arbejdsseddel kan bruges af arbejdere til at hente arbejdsrelaterede oplysninger om salgsordren og returnere håndskrevne værdier på dokumentet, som salgsordren evt. skal opdateres med - hvis disse værdier skal faktureres sammen med salgsordren. De indskrevne værdier kan også afspejle internt vare- og tidsforbrug, som ikke skal faktureres til kunden, men som skal bogføres i en varekladde eller ressourcekladde. Arbejdssedlen kan bruges til følgende formål:

Arbejdsrækkefølgedokumentet udskrives med salgsordredataforudindstillingen. Den har følgende tomme felter til at angive de faktiske mængder, der er anvendt under arbejde:

Indstillinger

Udskriv til Excel: Du kan også udlæse dataene i arbejdsrækkefølgedokumentet direkte til Excel, når du klikker på Udskriv eller Vis udskrift. Det gør du ved at markere afkrydsningsfeltet Udlæs til Excel i oversigtspanelet Indstillinger.

Tip

Se også