Åbn vinduet Budget.

Viser en budgetoversigt. Du kan vælge at få vist et budget for udvalgte dimensioner, eller du kan afgrænse budgetperioden. Du kan anvende rapporten ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsafslutningen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den dato, hvor rapportperioden skal begynde.

Periodelængde

Angiv længden af de perioder, der vises i hver kolonne i budgettet. For eksempel 1M = 1 måned, 1K = 1 kvartal osv.

Vis beløb i hele 1000

Angiv, om beløb i rapporten skal vises i hele tusinder.

Tip