Åbn vinduet Pengestrømsdatoliste.

Viser en liste over likviditetsforecastposter for en periode, som du angiver.

De registrerede likviditetsforecastposter er organiseret efter kildetyper, f.eks. tilgodehavender, salgsordrer, skyldige beløb og købsordrer. Du angiver antallet af perioder og deres længde.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Fra dato

Indtast den første dato, der skal medtages i rapporten.

Antal intervaller

Angiv antallet af intervaller.

Intervallængde

Angiv længden af hvert interval, f.eks. 1M for en måned, 1U for en uge eller 1D for en dag. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives datoer og klokkeslæt.

Tip

Se også