Åbn vinduet Pengestrømsdimensioner - detaljer.

Viser en detaljeret oversigt over, hvordan dimensioner er blevet brugt på poster i en periode.

Poster, der er vist i rapporten, er knyttet til en bestemt likviditetsanalysevisning. Derfor er det kun poster med dimensioner eller dimensionskombinationer, der er medtaget i den valgte analyse, der medtages i rapporten. Rapporten kan anvendes til at undersøge, hvilke aktiviteter der anvendes med hvilke dimensioner, og hvordan individuelle dimensioner kombineres med andre dimensioner på specifikke poster. Hvis du ønsker en mindre detaljeret analyse af dimensioner, kan du bruge Dimensioner - i alt.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at udfylde felterne på fanen Indstillinger.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Analysekode

Indtast koden for den likviditetsanalysevisning, som rapporten skal baseres på.

Medtag dimensioner

Angiv de dimensioner, som skal med i rapporten. Du kan kun vælge dimensioner, der er medtaget i likviditetsanalysevisningen, som du valgte i feltet Analysekode.

Pengestrømsprognosefilter

Vælg et likviditetsforecastnummer.

Datofilter

Angiv et datofilter for at filtrere posterne efter dato. Du kan indtaste en bestemt dato eller et bestemt tidsinterval.

Udskriv tomme linjer

Marker, hvis rapporten skal omfatte dimensioner og dimensionsværdier med nulsaldo. Vælg Udskriv for at udskrive rapporten, eller vælg Vis udskrift for at se den på skærmen.

Tip

Se også