Åbn vinduet Kostprisfordeling - akk..

Viser en oversigt over den akkumulerede kostprisfordeling for de enkelte styklistevarer.

Du får en detaljeret rapport for varerne i styklisten, inklusive styklisteantallet og fordelingen af kostbeløbet på materialekostpris, indirekte omkostninger (overhead) og den samlede kostpris.

Den akkumulerede kostmetode betyder, at materialekostprisen beregnes som kostprisen af alle varer i modervaren. Kapacitets- og underleverandørkostpriser beregnes som omkostningen ved at producere alle varerne i modervaren.

Indstillinger

Beregningsdato: Indtast den dato, som kostprisfordelingen skal beregnes for.

Tip

Se også