Åbn vinduet Kostprisfordeling (enkeltniv.).

Hjælper dig til at isolere en lagervares standardkostpris på henholdsvis enkeltniveau eller akkumuleret (flere niveauer).

Forskellen mellem de 2 former for lagervurdering ligger i fordelingen af det samlede kostbeløb på henholdsvis materiale-, kapacitets- og underleverandørkostpriser.

Enkelniveau: Materialekostpris (enkeltniveau) er kostprisen for samtlige varer i varens styklisteniveau. Kapacitets- og underleverandørkostpriser er kun relateret til modervaren.

Akkumuleret: Materialekostpris (akkumuleret) er kostprisen for samtlige varer i modervaren. Kapacitets- og underleverandørkostpriser beregnes som omkostningen ved at producere alle varerne i modervaren.

Indstillinger

Kostpris - Enkelniveau: Vælg denne indstilling, hvis kostfordelingen skal beregnes på enkeltniveau.

Kostpris - Akkumuleret: Vælg denne indstilling, hvis kostfordelingen skal beregnes på grundlag af den akkumulerede kostpris, dvs. på alle niveauer.

Tip