Åbn vinduet Indgår-i (højeste niveau).

Viser hvor og i hvilke antal varerne anvendes i produktionsstrukturen.

Rapporten viser kun varen som Indgår-i, hvis basisvaren anvendes som vare på øverste niveau. Hvis f.eks. varen A anvendes til at producere varen B, og varen B anvendes til at producere varen C, viser rapporten varen B, hvis du kører en rapport for varen A. Hvis du kører rapporten for varen B, vises C som Indgår-i.

Du kan også åbne vinduet Indgår-i-linje direkte fra programmet.

Indstillinger

Beregningsdato: Indtast den dato, hvor beregningen skal være færdig. Bemærk, at datofiltret også versionsdatoer i betragtning. Systemet indsætter automatisk arbejdsdatoen.

Tip