Åbn vinduet Arbejdscenterbelastning - grad.

Viser en oversigt over arbejdscentre, der anvendes i den aktuelle planlægning. En statuslinje viser effektiviteten/overbelastningen.

Indstillinger

Startdato: Indtast en startdato for belastningsværdien.

Antal perioder: Angiv, hvor mange tidsintervaller værdien skal oprettes for.

Periodelængde: Angiv længden af tidsintervallet, f.eks. 1U (en uge).

Belastning større end (procent): Her kan du angive et filter for kun at udskrive arbejdscentre, hvis belastning overskrider den angivne procentdel, f.eks. hvis du vil have en udskrift af alle arbejdscentre, hvis belastning er mere end 95 %, for at løse et bestemt problem.

Tip